زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 12:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۹ ساعت 14:48    تعداد بازدید: 946    کد مطلب: 19610

رییس وکارشناس ارشد آمار و اطلاعات


اهم وظایف بخش آمار و اطلاعات:

• داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود (از طریق نسخه های پشتیبان)و استخراج گزارشات متنوع آماری جهت ارائه  به مدیریت،واحدهای ذیربط اداره کل و واحدهای ستادی جهت استناد در برنا مه ریزی ها وتصمیم گیری ها
• دریافت، کنترل و تجمیع آمار کلیه واحدهای شعب تابعه به صورت ماهانه
• تحلیل و بررسی  آمار دریافتی از شعب تابعه
• تهیه گزارشات عملکردی و تحلیلی به صورت دوره‌ای
• نشرآمارواطلاعات اداره کل جهت بهره‌برداری واحدهای درون وبرون سازمانی(شهرداری،اداره کار،استانداری و..)برحسب نیازو طبق ضوابط
• آموزش کارشناسان ارشد آمار و اطلاعات شعب
• نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان آمار و اطلاعات شعب
مسئول آمار و اطلاعات: علی سیفی مکارمی
تلفن تماس: 66552627
 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha