زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 11:59 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۹ ساعت 14:45    تعداد بازدید: 854    کد مطلب: 19540

رئیس اداره فناوری اطلاعات


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

نرم‌افزاری، برق اضطراری و آموزش (در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات) واحد متبوع و مراکز تابعه طبق ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی موجود به منظور تسهیل و روانسازی امور، جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها و افزایش سطح خدمات الکترونیکی به مراجعه‌کنندگان و کارکنان با رعایت صرفه و صلاح سازمان، پیگیری و نظارت جهت تامین نیازمندی‌ها و توزیع مناسب آنها.
کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در خصوص حفظ امنیت اطلاعات و سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی وفق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود.
هدایت و راهبری و نظارت بر تهیه نسخ پشتیبان اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری واحدها به صورت مستمر و همچنین حفظ امنیت، ارسال و انتقال آنها به واحدهای مربوطه مجاز طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود.
انجام بازدید ادواری و مستمر از واحدهای تابعه به منظور آشنایی و مشاهده وضعیت سیستم‌های نرم‌افزاری، ارتباطی، سخت‌افزاری و همچنین عملکرد کارشناسان فناوری اطلاعاتی واحدها، تهیه گزارش و ارسال آن به دفتر راهبری سیستم‌ها و پیگیری برای برطرف کردن مشکلات موجود.
پیگیری برگزاری جلسات مستمر کارشناسان فناوری اطلاعات به منظور بررسی مشکلات، ایجاد وحدت رویه، تبادل‌نظر فنی، اخذ گزارش وضعیت واحدها، نحوه پشتیبانی سیستم‌ها و هم‌افزایی جهت انجام بهینه امور محوله.
حضور در جلسات و کمیته‌های مرتبط در استان، ارائه گزارش مستمر ازوضعیت سیستم‌ها و سطح خدمات فناوری اطلاعات و همچنین پیگیری جهت برطرف نمودن مشکلات و افزایش سطح خدمات.
هدایت و سرپرستی امور مربوطه به نظارت بر راهبری و به‌روز نگهداری اطلاعات مربوط به زیرساخت فناوری اطلاعات واحدهای تابعه شامل وضعیت شبکه داخلی و گسترده، دسترسی‌های کاربران، شناسنامه و نحوه پشتیبانی تجهیزات سخت‌افزاری.
هدایت و سرپرستی نظارت بر نحوه راهبری و پشتیبانی سیستم‌های سخت‌افزاری، ارتباطی و نرم‌افزاری در چارچوب مقررات و انجام هماهنگی‌های لازم و به‌موقع و پیگیری جهت برطرف کردن مشکلات و به حداقل رساندن زمان ازکارافتادگی سیستم و قطع خدمات.
هدایت و سرپرستی کنترل و نظارت بر استفاده صحیح از امکانات و سیستم‌های نرم‌افزاری و همچنین بستر ارتباطی و تجهیزات سخت‌افزاری موجود درواحدهای تابعه، ارائه گزارش نارسایی‌های احتمالی و تنظیم دستورالعمل‌های لازم در این رابطه جهت ابلاغ.
مدیریت و نظارت بر نحوه راهبری توزیع، استقرار، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های نرم‌افزاری و نگارش‌ها، تجهیزات سخت‌افزاری و ارتباطات کامپیوتری وفق مقررات و دستورالعمل‌های صادره توسط دفتر راهبری سیستم‌ها در واحدهای تابعه و ارائه گزارش نارسایی‌های احتمالی به واحدهای ذیربط.
مسئول فناوری اطلاعات: محمد دباغ مشین
تلفن تماس: 66552622

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha