زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 11:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۹/۲۶ ساعت 09:48    تعداد بازدید: 817    کد مطلب: 19522

رییس و کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی


شرح‌ وظائف‌ رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد نظارت‌ و ارزشیابی
- فهم‌ دقیق‌ و بهنگام‌ از اهداف‌ و راهبردها.
- برنامه‌ریزی‌ در جهت‌ تهیه‌ و تدوین‌ نظامنامه‌ ارزشیابی‌ و نظارت‌ و شاخص‌های‌ آن‌ بمنظور کارآمد نمودن‌ امرنظارت‌ و ارزشیابی‌ در سطح‌ استان‌ با هماهنگی‌ با دفتر نظارت‌ و ارزشیابی‌ .
- برنامه‌ریزی‌ جهت‌ تهیه‌ و تدوین‌ ضوابط لازم‌ بمنظور ارزشیابی‌ کارکنان‌ واحدهای‌ اجرائی‌، با هماهنگی‌دفترنظارت‌ و ارزشیابی‌ .
- برنامه‌ ریزی‌ در جهت‌ تدوین‌ و اجرای‌ ضوابط لازم‌ بمنظور شناسائی‌ و پرورش‌ نیروهای‌ کارآمد در سطح‌ واحدهای‌اجرائی‌ استان‌.
- برنامه‌ریزی‌ و زمانبندی‌ جهت‌ نظارت‌ مستمر از محیطهای‌ فیزیکی‌ ، تجهیزانی‌ واحدهای‌ اجرائی‌ .
- برنامه‌ریزی‌ جهت‌ تهیه‌ گزارشهای‌ لازم‌ از بازدیدهای‌ دوره‌ای‌ و موردی‌ از واحدهای‌ اجرائی‌ .
- برنامه‌ریزی‌ جهت‌ مرتبه‌ بندی‌ فعالیت‌ واحدها بصورت‌ مستمر و بر اساس‌ شاخص‌های‌عملکردی‌متناسب‌استان‌.
- تجزیه‌ و تحلیل‌ تخلفات‌ کارکنان‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ واصله‌ از عملکرد واحدها و کارکنان‌ .
- انجام‌ سایر وظائفی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ از سوی‌ مقام‌ مافوق‌ ارجاع‌ می‌گردد.
مسئول واحد نظارت وارزشیابی: مرتضی اردستانی
تلفن تماس: 66554762

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha