زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 11:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۲۱ ساعت 09:08    تعداد بازدید: 1578    کد مطلب: 19516

معرفی مسئول دفتر وپیگیری


          شرح وظایف مسئول دفتر وپیگیری مدیرکل:

1-دریافت نامه ها ، اوراق ، پروندها ، تنظیم کارتابل مدیریت و.... به منظور انجام بهینه امور مربوطه .
2-همکاری با کلیه واحدهای ستاد مرکزی حسب مورد.
3-هماهنگی با چهارده شعبه که دارای هفتصد و شصت وهشت پرسنل ، 8شعبه اقماری ، 12کارگزاری  در خصوص مکاتبات آنی واقدامات خیلی فوری وهمچنین به صورت مذاکره تلفنی برای  تسریع درامور کاری ارباب رجوعان محترم با واحدهای مربوطه حسب مورد.
3-همکاری لازم با پانزده فرمانداری درسطح شهرستانهای استان تهران  ، استانداری تهران  ، ریاست محترم جمهوری پنج نماینده محترم مجلس شهرستانهای استان و سی نماینده محترم مجلس استان تهران حسب مورد.
4-مکاتبات ورفع مشکلات و همچنین تعین وقت جلسات با کانون همکاران بازنشسته ، یازده کانون کارگری ، انجمن بازنشستگان  جامعه اسلامی کارگری ، انجمن پیشکسوتان خانه کارگر ، شش نماینده  انجمنهای صنفی کوره پز خانه شهرستانهای استان تهران ، شورای اسلامی کار ،  سیزده اداره کار تعاون ورفاه اجتماعی شهرستانهای استان تهران حسب مورد .
5-تمهیدات لازم بمنظور تشکیل منظم جلسات در اداره کل حسب برنامه زمان بندی شده .
6-تنظیم وقت ملاقات بامدیریت محترم اداره کل برای پرسنل، مقامات شهرستان تابعه ،نمایندگان اصناف ، نماینده کانونها ومراجعین .
7-هماهنگی با مسئول امور خدمات جهت انجام امور جاری ( تهیه بلیط ، پذیرائی جلسات ، نظارت بر فعالیت خدمتگذاران )حسب مورد.
8-تعین جلسه درخصوص وصول مطالبات با شهرداریها مدیر ان کارخانجات، شرکتها ،موسسات وسازندگان پروژه مسکن  مسکن مهر .
9-هماهنگی مرخصی ویا ماموریت روسای شعب تابعه ورئیس کارشناسان ارشدواحدهای مربوط به اداره کل شهرستانهای استان .
11-هماهنگی مدیریتت جهت حضوردر جلسات و همایشها .
12-پیگیری نامه های آنی ،محرمانه وبرسی تعیین اولویت مکاتبات ، گزارشات حسب ضرورت ، اهمیت ، فوریت موضوع و ارائه به مدیریت.
13-پیگیری نامه های سامت وهمچنین مدیر کل دفتر مدیر عامل که به صورت آنی ارجاع داده میشوددراسرع وقت
14-تهیه پیش نویس نامه ها از جمله نامه ماموریت مدیریت به اداره کل اموراستانها.
13-تهیه لیست ملاقات مردمی برای اداره کل اموراستانها .
14-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
15-ارائه گزارش ادواری فعالیت به مقام مافوق . 


مسئول دفتر مدیر کل شهرستانهای استان تهران : بهزاد حسن زاده
تلفن : 66505063

فکس: 66505039                       

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha