زمان انتشار: ۱۳۹۷ شنبه ۹ تير ساعت 08:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۹ ساعت 08:52    تعداد بازدید: 146    کد مطلب: 61451

برگزاری جلسه با موضوع اجرای طرح میز خدمت در اداره کل شهرستانهای استان تهران
پس از جلسه ویدیو کنفرانس مورخ چهارشنبه 5 تیر 1397 با موضوعیت طرحر میزخدمت جلسه ای باحضور مدیرکل شهرستانهای استان تهران و معاون اداری و مالی ورؤسای ادارات نامنویسی ،فنی ،مستمری وفناوری اطلاعات ورؤسا شعب رأس ساعت 12برگزار گردید.


داریوش صالح پور مدیرکل شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه طرح میز خدمت در شعب همان  طرح ساختار نوین است که از سالهای پیش در این اداره کل اجرایی شده است و هدف آن تسریع در کار ارباب رجوع می باشد.
درادامه این جلسه مقررگردید با توجه به وضعیت ساختمانی شعبه و استقرار واحدهای مربوطه در طبقات مختلف تقسیم بندی شعب در سطوح AوBوC  د ودر خصوص اجرای مصوبه سازمان مبتنی بر بخشنامه ریاست جمهوری دال بر اجرای دسته بندی 22 فعالیت مذبور به 3 فرایند غیر حضوری ،کوتاه مدت وبلند  مدت بومی سازی شود وطرح مذبور انجام واجرایی گردد.


داریوش صالح پور بیان نمودند در مصوبه شورای عالی اداری که اواخر سال 95 تصویب شده ما را به سمت الکترونیکی شدن می برد که مقدمه آن میز خدمت است و ما در مرحله ای هستیم که این مقدمه رابا هدف رضایت مندی مردم  در شعبی که واحدهای نامنویسی،فنی ومستمری آن در یک طبقه مستقر نمی باشند یک میز خدمت در طبقه همکف  آن به شکل مرکزی  فراهم کنیم که این طرح درحال حاضر درشعب اداره کل شهرستانهای استان تهران اجرائی شده است  .

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha